Mopedbil

Hvor ofte må din mopedbil på service?

Oppdatert

Har du en Ligier Myli elektrisk skal den ha første service ved 1000 km. Deretter skal den ha service hver 10.000 km eller en gang i året (det som inntreffer først)


Myli diesel skal ha første service ved 1000 km, og deretter hver 5000 km.


Har du en Ligier JS50 eller JS60, Chatenet eller Casalini skal du ha service på 10 000 km eller en gang i året (det som inntreffer først).

warning Created with Sketch.